About Me

Posted: มิถุนายน 12, 2011 in About me

สวัสดี ครับ

 • ผมชื่อ ภาสรรค์   โรจวาส                                                                                       

เกิดวันที่

 • 23 พฤศจิกายน 2531

รูปแบบการสอน และ ระบบการทำงาน

 • มีการทำตรวจวัดประเมิณร่างกาย และ กำหนดเป้าหมายการออกกำลังกาย
 • เน้นการสร้างความแข็งแรงพื้นฐานไปสู่ประสิทธิ์ภาพสูงสุด
 • การดูแลจะเป็นการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาในด้านการออกกกำลังกาย
 • ไม่สนับสนุนการใช้สารกระตุ้นต่างๆ
 • ทุกครั้งที่เทรนเสร็จคุณจะได้แบบฝึกสำหรับวันที่คุณฝึกไปใช้ออกกำลังกายเองที่บ้าน
 • หากคุณมาออกกำลังกายไม่ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของสมาชิกท่านอ่านอื่น ผมขออนุญาติปฏิเสธการสอน

ประสบการณ์ทำงาน

 • fitness first สาขา landmark 1 ปี
 • cascade club 2 ปี
 • freelance

 

 

Advertisements